Popunjavanjem forme ispod se saglasite sa svim uslovima navedenim u pristupnici.

Šta je Continuum?

Continuum je kreativni pokret koji podstiče mlade da se razvijaju u oblastima kreativnog mišljenja, muzike i pokreta.
Članovi smo plesnog kluba „Swing“, Internacionalno saveta za igru „CID-Unsco“, internacionalnog plesnog saveza „IDO“, nacionalnog saveza „SAPO“, kao i prestižne produkcije „BIG production“.

Naša škola se bavi izučavanjem modernih plesnih stilova, kreiranjem pozorišnih komada, video produkcijom ili takmičarskim plesom.
Postavljanjem standarda u vaspitanju, treningu i životnom stilu postižemo rezultate kod mladih koji definitivno prave jasnu razliku između izvrsnosti i prosečnosti.
Svako ulaganje u buduće naraštaje smatramo neophodnim i nužnim kako bi uticali na poboljšanje životnog standarda našeg naroda.

Lokalnim delovanjem smo postigli globalna priznanja koja planiramo da učinimo još većim u narednom peiodu.
Pozivamo vas da postanete deo ideologije koja se širi i koja stvara bolje sutra.

Vaš Continuum Team

 

Pristupnica

*Za maloletna lica popunjava roditelj

 

Uslovi članstva:

Član 1.

Popunjavanjem ovog formulara polaznik postaje redovan član plesnog kluba Swing i deo produkcije CDT-a.

Član 2.

Svi članovi su u obavezi da izmire članarinu najkasnije do 5-og u mesecu.

Član 3.

U slučaju kašnjenja sa izmirivanjem članarine klub naplaćuje kaznenu članarinu u iznosu od „cena regularne članarine“ + 500 dinara.

Član 4.

Pored osnovne članarine, članovi plaćaju dodatne kotizacije za projekte u kojima učestvuju.

Član 5.

Kotizacija je uplata za učešće na manifestacijama ili takmičenjima. Cena kotizacija varira u odnosu na organizatora.

Član 6.

Postoje dve vrste dodatnih projekata: 1) Obavezni 2) Fakultativni.

Član 7.

Obavezni projekti se utvrdjuju posebnim kalendarom aktivnosti.

Član 8.

U slučaju gostovanja ili drugih vidova putovanja svi članovi koji učestvuju će putovati u organizovanom prevozu od strane kluba. Cena prevoza će biti ne veća od cene karte regularne autobuske linije.

Član 9.

Fakultativni projekti mogu biti: Takmičenja, seminari, show programi, video spotovi, TV gostovanja…

Član 10.

Član je u obavezi da kupi kostim za tekuću sezonu, u suprotnom ne može nastupati sa svojom grupom.

Član 11.

U slučaju da su članovi zainteresovani za dodatno usavršavanje ili realizaciju ličnih projekata (video, solo performans, individualno takmičenje…) mogu angažovati privatnog trenera, iznajmljivati dodatne termine u sali ili angažovati Continuum produkciju.

Član 12.

Član je u obavezi da pohadja časove i izmiri članarine za ceo semestar (septembar – januar; februar – jun). Ne postoji mogućnost da se član ispiše pre kraja semestra.

 

Član 13.

U slučaju da član želi da prestane sa treninzima u sred semestra, dužan je da izmiri sve članarine do kraja semestra.

 

Član 14.

Sav foto i video materijal je vlasništvo “CDC studia” i može se koristiti u sve promotivne svrhe. Član je saglasan da se njegov lik pojavljuje na svim vidovima medija.

 

Član 15.

Svako odsustvo se evidentira. 3 odsustva u toku jednog meseca podrazumevaju ispisnicu iz kluba. Nakon 2 odsustva u toku meseca student dobija opomenu. Sa dve opomene (u toku jednog semestra) student dobija ispisnicu. Na ovaj način želimo da razvijemo osećaj odgovornosti i ažurnosti kod studenata. Svako odsustvo može biti opravdano samo lekarskom potvrdom.

 

Član 16.

Za svaki spor nadležan je osnovni sud u Nišu.