E-mail: dscontinuum@gmail.com

Adresa: Filipa Filipovića 74, Niš

Telefon: 063 780 98 77